ผู้ว่าฯ กระบี่ส่งเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนพลังมวลชนร่วมเฝ้าส่งเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์เพื่อนใจ. TO Be Number one...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com