(ชมคลิป) เมืองกระบี่จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ดีเจ. รุ่งทิพย์เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com