ดีเจ รุ่งทิพย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในยุคภูมิทัศน์สื่อดิจิตอล จ. นครศรีธรรมราช


สำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในยุคภูมิทัศน์สื่อดิจิตอล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้านการผลิตและการนำเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล ช่วยให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ และก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ใช้สื่อดิจิตอล ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฟอร์จูน 7 โรงแรมโรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


โดยมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ Youtuber ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรม และวันนี้จะมีการ Live ผ่านเพจต่างๆ ดังนี้
.
กลุ่ม 1 เขา ป่า นา เล
กลุ่ม 2 แอบดูซิ
กลุ่ม 3 ตะลุยกิน
กลุ่ม 4 แดกพุ้งพุงกาง


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com