ผวจ.กระบี่ รุกการขับเคลื่อน คลองท่อมเมืองสปา โดย ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก


ผวจ.กระบี่ รุกการขับเคลื่อน คลองท่อมเมืองสปา โดย ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา หลังจากได้มีการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จึงต้องนำแนวทางมาพัฒนา เพื่อสามารถทำประชาสัมพันธ์ในเชิงลึก เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเลือกเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ สัมมนา ศึกษาดูงาน พักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นทีาจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง หน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการในเชิงอัตลักษณ์และพื้นที่พร้อมทั้งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวิถีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับความปลอดภัย ดังนั้ขณะนี้ต้องเร่งแผยการดำเนินงาน การดำเนินการเรื่องที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com