28 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขสู่ประชาชน ณ ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่
...วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com