นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังถนนสายประติมากรรม ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ เพื่อชมประติมากรรมไม้มะหาด และประติมากรรมของศิลปิน ตามโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018