เทศบาลเมืองกระบี่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรมผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ400กว่าคน จัดขึ้นทุกปีเพื่อรายงานผลดำเนินงานแก่สมาชิก ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น2เทศบาลเมืองกระบี่


มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเรื่มจากการเสวนาในหัวข้อเรื่อง"การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง" วิทยากรผู้ทรงความรู้ความสามารถ 2 ท่าน คือ อ.พญอม จันนิ่ม และอ.กลิ่น คงเหมือนเพชร โดยมีดีเจ.รุ่งทิพย์ จันทร์คง เป็นผู้ดำเนินรายการ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com