ชาวกระบี่เตรียมพบกับงาน​เจรจาจับคู่ธุรกิจ/เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดอำนาจเจริญกระทรวงพาณิชย์,สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ,ผู้ประกอบการ บิซ คลับอำนาจเจริญ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่,สำนักงาน หอการค้าจังหวัดกระบี่, ถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ และกลุ่มผู้ประกอบการบิซคลับจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-12.00 น.จัดให้มีพิธีเปิดงาน​เจรจาจับคู่ธุรกิจ/เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ กับผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมริเวอร์ฟอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

และในช่วงเวลา 16.00 – 21.00 น.​ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกิจกรรมขายปลีกข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ ตื่นตาตื่นใจกับสินค้ามากมาย เลือกซื้อสินค้าเด่นโดยเฉพาะข้าวสารคุณภาพดี ราคาพิเศษ ณ บริเวณซุ้มกิจกรรม ย่านการค้าตลาดถนนคนเดินกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เจอกันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลาดงานนี้แล้วจะเสียใจ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com