สื่อท้องถิ่นรวมการเฉพาะกิจ ผลิตรายการเพื่อลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 krabi safety กระบี่เซฟตี้


สื่อท้องถิ่นรวมการเฉพาะกิจ ผลิตรายการเพื่อลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 krabi safety  กระบี่เซฟตี้

ขอขอบคุณ สถานีและเครือข่ายร่วมผลิตรายการเฉพาะกิจ กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปีที่11 “กระบี่เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย”

1. Southern เรดิโอปลายพระยา F.M.104.75 MHz.(อ.ปลายพระยา) (คุณขยัน คงวาริน)
2. ลันตาเรดิโอ F.M.92.5 MHz. (อ.เกาะลันตา) ( คุณประกอบ โซ่แหลม)
3. สกายเรดิโอลำทับ F.M.97.75 MHz.(อ.ลำทับ)(คุณอนุรักษ์ หมั่นกิจ)
4. ลำทับวาไรตี้ เรดิโอ F.M.101.25 MHz.(อ.ลำทับ)(คุณสำเภา จุลลางกูร)
5. พรุดินนาเรดิโอ F.M.95.0 MHz.(อ.คลองท่อม)(คุณวิลาวัลย์ แก้วเจือ)
6. HOT RADIO F.M.93.50 MHz.(อ.เมือง)(คุณยอดชาย ชูสกุล)
7. ยูนิตี้ เรดิโอ F.M.96.0 MHz.(อ.เมือง)(คุณธรรมดิวิทย์ ศรีรุ้ง)
8. กรีนมิวสิคเวฟF.M.107 MHz.(อ.เมือง) (คุณยอดชาย ชูสกุล)
9. สบายลูกทุ่งกระบี่ F.M.91.0 MHz.(อ.เหนือคลอง)(คุณธนาวัฒน์ ไกรนรา)
10. คลื่นคุณธรรม จริยธรรม F.M.99.0 MHz.(คุณจิรเดช เถากลอย)
11. ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ สื่อออนไลน์(คุณสุพมาส พรหมมาศ)
12. KTV.live สื่อออนไลน์ ไลฟ์เพจ (คุณทรรศวิทย์ เชษฐ์เผ่าพันธ์)
13. แฮปปี้เรดิโอเขาพนม F.M.100.50 MHz.(อ.เขาพนม)(คุณเชาวลิต จินพล)
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยววาไรตี้เรดิโอ F.M.104 MHz.(อ.เมือง)(คุณรุ่งทิพย์ จันทร์คง ***สถานีแม่ข่าย)
15. กู้ภัยกระบี่พิทักษ์ประชา
16. กู้ชีพกู้ภัยอบต.ปกาสัย
17. ชมรมวิทยุสื่อสาร เอ-อาร์กระบี่
18. เครือข่ายสื่อฝั่งอันดามัน...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com