(คลิป) ขอเชิญร่วมเจริญสัมพันธ์ไมตรีในงานลอยกระทงนวัตวิถี 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ที่อ่าวนาง Landmarkเที่ยวใต้กับชายเสรี เสน่ห์เมืองเสน่ห๋กระบี่ FM 104 Variety Radio กระบี่ อ่าวนาง Landmark เครือข่ายสื่อมวลชนกระบี่ซิตี้ ขอเชิญร่วมเจริญสัมพันธ์ไมตรีในงานลอยกระทงนวัตวิถี 21 -23 พฤศจิกายน 2561เที่ยวตลาดย้อนยุค การละเล่นไทยๆ ออกร้านโดยชุมชน
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com